updated 6:27 AM CEST, Aug 2, 2020

 

2020 Święty Krzysztof

25 lipca Kościół czci pamięć świętego Krzysztofa męczennika. Poniósł on śmierć za wiarę w Chrystusa około 250 r. na terenie dzisiejszej Turcji. Tradycją jest, że w dzień jego wspomnienia lub najbliższą niedzielę, modlimy się w intencji kierowców i podróżnych, których jest patronem oraz poświęcamy wszelkie pojazdy mechaniczne.

Święty Krzysztof jest też

V. rocznica koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Naszego Jezusa

zdjęcia

W Sanktuarium Maryjnym w Domanowie, w niedzielę 19 lipca, świętowaliśmy 5. rocznicę koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Naszego Jezusa, Pani Domanowskiej. Uroczystość tę uświetnił swoją obecnością ks. bp Piotr Sawczuk, ordynariusz drohiczyński. Wkroczył on do świątyni po specjalnie na ten dzień przygotowanym dywanie z kwiatów. Dekoracje kwiatowe przed kościołem: kielich z hostią, symbol maryjny i dywan kwiatowy, wykonali parafianie wraz z księdzem proboszczem pod kierunkiem ks. Józefa Grzeszczuka, proboszcza w Siemiatyczach-Stacji. Jego ekscelencję oraz wszystkich przybyłych księży, pielgrzymów i parafian powitał kustosz Sanktuarium w Domanowie, ks. proboszcz Krzysztof Napiórkowski. Ksiądz biskup przewodniczył uroczystej sumie odpustowej, którą koncelebrowali: sekretarz ks. biskupa - ks. Tomasz Szmurło oraz pochodzący z naszej parafii księża Sylwester Falkowski i Łukasz Suszko. W wygłoszonym Słowie Bożym Ekscelencja odniósł się do

Zakończenie roku 2020

W czwartek 25 czerwca, na wieczornej Mszy świętej w kościele parafialnym, zgromadzili się uczniowie, rodzice i nauczyciele ze szkół podstawowych w Domanowie, Mniu i Świrydach, aby podziękować Bogu za miniony rok nauki i pracy oraz prosić Go o opiekę w czasie wakacyjnego wypoczynku. Rozpoczęto od odśpiewania Litanii do Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Następnie ksiądz proboszcz powitał wszystkich zebranych i w kilku słowach podsumował ten nietypowy, z powodu epidemii, rok szkolny. Zachęcił do wyrażenia dziękczynienia Panu Bogu za czas wytężonej nauki i pracy, za kolejny rok życia. Wyraził radość z powodu tak licznego zgromadzenia się w kościele dzieci wraz z rodzicami. Liturgię Słowa Mszy św. przygotowali uczniowie i nauczyciele pod kierunkiem pani katechetki. W darze ołtarza przyniesiono wodę, wino, chleb oraz kwiaty - wyraz wdzięczności za otrzymane łaski oraz niezbędne w nauce dary Ducha Świętego. Po zakończonej Mszy Świętej głos zabrała pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Domanowie Ewa Zawadzka. Podsumowała miniony rok szkolny i życzyła wszystkim udanego wypoczynku wakacyjnego. Podziękowała też za wieloletnią pracę nauczycielską Pani Justynie Paprockiej, która w tym roku przechodzi na zasłużoną emeryturę. Pani Justyna w pięknych słowach podziękowała wszystkim za długoletnią współpracę. Na zakończenie zebrani odśpiewali pieśń „Życzymy, życzymy”.                                                                     FB

Świeto Jana Chrzciciela 2020

24 czerwca obchodziliśmy w Kościele uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela – największego proroka Starego Testamentu, który poprzedził przyjście Chrystusa i ukazał Go ludowi. Z tej okazji po wieczornej Mszy Świętej i nabożeństwie czerwcowym wyszliśmy nad staw przy plebanii, aby uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia wody. Na początek odmówiliśmy Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi. Następnie ksiądz proboszcz poprzez modlitwę i zanurzenie paschału w wodzie dokonał jej poświęcenia, abyśmy bezpiecznie i dobrze z niej korzystali oraz by nie zabrakło jej naszym polom. Całą uroczystość uświetniły pieśni wykonywane przez zespół Mianka. Na zakończenie panie odśpiewały okolicznościową piosenkę, podczas której zostały puszczone na staw tradycyjne wianki świętojańskie.                                                                                                                                                                                FB

18 czerwca 2020r Ostatni Nieszpor

18 czerwca przeżywaliśmy tzw. Ostatni Nieszpor, czyli uroczyste zakończenie zwyczajowej oktawy Bożego Ciała. Nazwa pochodzi od śpiewanych kiedyś codziennie przez całą oktawę nieszporów eucharystycznych (w niektórych parafiach zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj). Tego dnia nieszpory odśpiewaliśmy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Następnie odbyła się uroczysta procesja wokół kościoła. Na zakończenie ksiądz proboszcz poświęcił przyniesione do kościoła zioła lecznicze i kwiaty, które są znakiem naszego dziękczynienia Bogu za Jego dary i prośby o możliwość zebrania obfitych plonów ziemi. Ostatni Nieszpor to też tradycyjnie dzień błogosławieństwa dzieci, które licznie zgromadziły się tego dnia w świątyni. Część z nich przez cały tydzień brała czynny udział w procesjach eucharystycznych. W podziękowaniu za zaangażowanie i obecność, każde dziecko zostało obdarzone słodkim upominkiem.                                                                            FB

Rocznica pierwszej Komunii Świętej 2020

W niedzielę 14 czerwca, na Mszy Świętej o godzinie 1200, 11 dzieci z klasy czwartej świętowało swoją rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Pod kierunkiem pani katechetki i pana organisty przygotowały oprawę liturgii. Po kazaniu, z zapalonymi od paschału świecami, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne oraz przyrzekły żyć zgodnie z wiarą katolicką. Uczestniczyły także czynnie w procesji eucharystycznej, dziewczynki poprzez sypanie kwiatków, a chłopcy poprzez niesienie różańca.

Życzymy, aby dziecięcy zapał wiary nigdy nie przygasł, ale by dzieci wraz ze wzrastaniem w latach wzrastały także w wierze. Niech Pan Jezus, którego dzisiaj znów tak uroczyście przyjęły, prowadzi je przez życie drogą świętości.                                             FB

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, w Kościele w Polsce obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną tradycyjnie Boże Ciało. W tym roku przypadała ona 11 czerwca. Po Mszy Świętej o godzinie 1200 przeszliśmy w uroczystej procesji ulicami Domanowa, aby wyznać naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i uczcić tę wielką tajemnicę wiary. Po drodze zatrzymywaliśmy się przy czterech ołtarzach, gdzie odśpiewywane były fragmenty Ewangelii nawiązujące do dzisiejszej uroczystości oraz otrzymywaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W tym roku ołtarze przygotowali mieszkańcy Pruszanki-Baranki, Mnia, Domanowa i rodzice dzieci pierwszokomunijnych. Na zakończenie procesji odśpiewaliśmy uroczysty hymn Ciebie Boga wysławiamy. W procesji uczestniczyło wielu parafian, także tych najmłodszych. Dzieci i młodzież poprzez sypanie kwiatów, dzwonienie dzwonkami, niesienie różańca i poduszek czy starsi poprzez niesienie chorągwi i feretronów oraz wspólny śpiew podkreślali uroczysty charakter dzisiejszego dnia. Trasa procesji była pięknie udekorowana i wysprzątana, gdyż ludzie mają świadomość tego, iż jak śpiewamy w jednej z pieśni eucharystycznych: Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi.

Obchody dzisiejszej uroczystości rozciągają się niejako na osiem dni, bo chociaż nie ma oficjalnie w kalendarzu liturgicznym w Polsce oktawy Bożego Ciała, to zachowała się ona jako utrwalony przez tradycję zwyczaj codziennych procesji eucharystycznych wokół kościoła.                                                                                                                     FB

Jubileusz 30-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza

W Uroczystość Trójcy Świętej, 7 czerwca, w naszej parafii świętowaliśmy jubileusz 30-lecia kapłaństwa naszego Księdza Proboszcza. Na Mszy Świętej o godzinie 900 zgromadziło się wielu parafian i gości, aby poprzez modlitwę i dobre słowo wyrazić Mu swoją życzliwość z okazji tak pięknego i radosnego święta. Życzenia Księdzu Proboszczowi złożyli przedstawiciele dzieci, nauczycieli i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Domanowie, parafialnego zespołu Caritas, Rady Parafialnej, mieszkańców wsi naszej parafii, Kół Żywego Różańca oraz rodziców księży pochodzących z parafii domanowskiej. Szczególnym prezentem, który Jubilat otrzymał tego dnia, była założona w Jego intencji przez nauczycieli Margaretka, czyli grupa osób, która będzie modlić się za Niego do końca życia. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za pełne serdeczności słowa. Poprosił parafian o modlitwę oraz zapewnił o pamięci modlitewnej ze swojej strony.

To, że tyle osób pospieszyło z życzeniami świadczy o tym, że parafianie doceniają posługę swojego Księdza Proboszcza i są Mu za nią wdzięczni. Oby wzajemna współpraca układała się jak najlepiej. Niech Pan Bóg ma Księdza w swojej opiece, a Matka Boża Domanowska wyprasza potrzebne łaski na trudnej i wymagającej drodze kapłańskiego posługiwania.

Ksiądz dr Krzysztof Napiórkowski, syn Zdzisława i Stanisławy z domu Białobrodzka, urodził się 24.09.1965 r. w Hajnówce. Do szkoły podstawowej (1972-80) i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 (1980-84) uczęszczał w Hajnówce. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (1984-90). Święcenia diakońskie otrzymał 10.06.1989 r. w  Pobikrach, a święcenia kapłańskie 10.06.1990 r. w swojej rodzinnej parafii w Hajnówce, z rąk księdza biskupa Władysława Jędruszuka. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz parafii Ostrożany (1990-91), następnie Ciechanowiec (1991-93), Perlejewo (1993-95) i Boćki (1995-2000). W latach 2000–2010 odbył studia z zakresu archeologii chrześcijańskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując doktorat. Po ukończeniu studiów kontynuował posługę kapłańską w naszej diecezji jako proboszcz parafii Wyrozęby (2011- 2015) i Jabłonna Lacka (2015–2018). Jest wykładowcą archeologii biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Od 01.09.2018 r. posługuje jako proboszcz parafii św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych kapłanach, oni bardzo tej modlitwy potrzebują. Święty Jan Maria Vianney, patron proboszczów, powiedział: „Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą”.                                                                              FB

Święto strażaków

4 maja w Kościele w Polsce przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków. Z tej okazji na wieczornej Mszy świętej modliliśmy się w intencji strażaków z naszej parafii. W kościele zgromadzili się druhowie z OSP Domanowo i OSP Mień, aby za wstawiennictwem swojego świętego patrona, prosić Boga o błogosławieństwo i opiekę.

Święty Florian był rzymskim oficerem. Podczas prześladowania chrześcijan wstawił się za prostymi żołnierzami, którzy nie chcieli wyrzec się swojej wiary. Za to, że sam odmówił złożenia ofiary pogańskim bogom, poddano go torturom, a następnie utopiono w rzece. Ryzykował swoje życie pomagając innym, tak jak to czynią dzisiaj strażacy. Pomagają zawsze i każdemu, dlatego cieszą się dużym szacunkiem społeczeństwa. Okazujmy im swoją wdzięczność, powierzając ich w modlitwie Panu Bogu. Niech święty Florian wyprasza potrzebne łaski, a Matka Boża Domanowska ma w swojej opiece!           

                                                                                                                                             FB

Wielkanoc 2020

     Zdjęcia -             Zdjęcia  -                        Zdjęcia  

Święta Wielkanocne wypadają w tym roku 12 i 13 kwietnia. Wielkanoc upamiętnia śmierć krzyżową i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla ludzi wierzących zwycięstwo Zbawiciela nad śmiercią jest oznaką i gwarantem powszechnego zmartwychwstania, nadzieją na życie wieczne w Królestwie Bożym.

Przesłanie największego i najważniejszego święta, Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jest dogmatem wiary chrześcijańskiej. Wierzymy, że Jezus jest Synem Boga Ojca, Królem i Zbawicielem, Panem Wszechświata. Święta te są niezwykle radosne, a ponieważ kończą Wielki Post, to na stołach w naszych domach dominuje przepych.

Ze względu na

Triduum Paschalne

      Zdjęcia -             Zdjęcia  -                        Zdjęcia

 Święte Triduum Paschalne stanowi punkt szczytowy całego roku liturgicznego. W dniach tych obchodzimy jedno misterium: wywyższenie Jezusa, Jego przejście z tego świata do Ojca. Ostatnia Wieczerza z uczniami, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie trzeciego dnia – w wydarzeniach tych rozwija się jedna niepojęta i nie dająca się wypowiedzieć ludzkim językiem prawda: Bóg kocha ludzi – nawet wtedy, gdy o tym nie wiedzą, zapominają lub nie chcą być kochani. Bóg ratuje ludzkość przez ofiarę wiecznie żyjącego Syna, który stał się

UWAGA !

Jeśli ktoś skorzysta z dyspensy Księdza Biskupa i w niedzielę lub święto nie przyjdzie do świątyni, to musi wysłuchać Mszy Świętej nadawanej w telewizji lub radio.
Zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych we Mszy Świętej, w dni powszednie, niedziele i święta, w kościele może uczestniczyć 5 osób, czyli rodzina, której intencja jest odprawiana.
Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700