updated 5:45 PM CEST, May 5, 2022

 

2022 Świętego Floriana

4 maja w naszej świątyni parafialnej zgromadzili się strażacy z OSP Domanowo i OSP Mień, aby we wspomnienie swojego patrona, św. Floriana, prosić o jego wstawiennictwo i opiekę w strażackiej służbie. Licznie zgromadzeni druhowie uczestniczyli w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz we Mszy Świętej, sprawowanej w intencji strażaków i ich rodzin. W wygłoszonym kazaniu ksiądz proboszcz przybliżył zgromadzonym postać św. Floriana, rzymskiego oficera, który nie

2022 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Kościół w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Już w średniowieczu na naszych ziemiach żywy był silny kult maryjny, a Matka Boża była traktowana jako szczególna opiekunka Królestwa Polskiego. Po raz pierwszy Maryja została nazwana wprost Królową Polski w trakcie objawień, jakich doświadczył włoski jezuita,

2022 Poświęcenie pól

W naszej parafii w dniach 21-29 kwietnia 2022 r. miało miejsce tradycyjne poświęcenie pól w poszczególnych wioskach. W tym obrzędzie wyrażamy swoją wdzięczność za dobrodziejstwa otrzymane od Boga, który stworzył cały świat i powierzył go ludziom. Modlimy się także o błogosławieństwo Boże dla wszystkich pracujących w rolnictwie, o dobre urodzaje i o to, aby nikomu na ziemi nie brakowało chleba.
Dawniej

2022 Jerycho Różańcowe

Zdjęcia

W dniach 23-30 kwietnia 2022 r. w dekanacie brańskim zorganizowano Jerycho Różańcowe. W wyznaczone dni każda z dziewięciu parafii trwała na nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu: Brańsk 23-25.04, Topczewo 25-26.04, Rudka/Klichy/Dołubowo 26.04, Domanowo 26-27.04, Grodzisk 27-28.04, Chojewo 28-29.04, Szmurły 29-30.04. Intencje, w jakich modlono się podczas Jerycha Różańcowego były

2022 Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jej wybór nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, która wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i

2022 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

W Niedzielę Zmartwychwstania gromadzimy się o świcie w świątyni, aby uczestniczyć we Mszy Świętej rezurekcyjnej, która mimo tak wczesnej pory, zawsze przyciąga tłumy parafian i gości. W naszej parafii poprzedza ją uroczysta procesja rezurekcyjna. Jest ona publicznym ogłoszeniem światu faktu zmartwychwstania i wyrażeniem naszej radości z niego płynącej.
W wygłoszonym tego dnia Słowie Bożym ksiądz proboszcz wyraził radość, że po dwóch latach, naznaczonych pandemią, możemy znowu tak licznie brać udział w nabożeństwach w

2022 Wielka Sobota

W Wielką Sobotę nie sprawuje się Mszy Świętej. Wierni w adoracji czuwają przy grobie Zbawiciela, oczekując na Jego Zmartwychwstanie. W naszej parafii był czas na adorację prywatną w ciszy, na której gromadzili się mieszkańcy poszczególnych wiosek. Mogliśmy uczestniczyć także w adoracji wspólnej, prowadzonej przez koła żywego różańca. Przed południem ksiądz proboszcz w kościele i w poszczególnych wioskach święcił pokarmy, przeznaczone na stół wielkanocny.
Wieczorem rozpoczyna się w

2022 Wielki Piątek

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Tego dnia jesteśmy wezwani do trwania przed Chrystusem Ukrzyżowanym, który ofiarował Ojcu swoje życie, aby nas uchronić od śmierci wiecznej. W świątyniach jest odprawiana uroczysta liturgia Męki Pańskiej. Rozpoczyna się ona w ciszy - bez śpiewu na wejście. Kapłan ubrany w szaty mszalne koloru czerwonego, udaje się do ołtarza, który jest

2022 Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy

Wielki Czwartek to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego. Jest to jeden wspólny obchód, mimo że czasowo rozciągnięty na trzy dni. Żadna z liturgii tego okresu nie ma zakończenia.
Liturgię Słowa Wielkiego Czwartku rozpoczynamy opisem pierwszej wieczerzy paschalnej, którą Bóg polecił spożyć Narodowi Wybranemu. Święty Paweł natomiast, w swoim liście do

2022 Niedziela Palmowa

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Niedzieli Palmowej lub Niedzieli Męki Pańskiej. Tego dnia w naszej parafii rozpoczęcie głównej Mszy Świętej miało miejsce przed kościołem, gdzie został odczytany fragment Ewangelii, opisujący uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Ksiądz proboszcz poświęcił także przyniesione przez wiernych palmy. Następnie, naśladując tłumy witające

V Niedziela Wielkiego Postu 2022

03 kwietnia 2022 r. przypadała V Niedziela Wielkiego Postu. Tego dnia młodzież ze Szkoły Podstawowej w Domanowie zaprezentowała wiernym zgromadzonym na Mszy Świętej o godz. 9.00 inscenizację na temat krzyża. Główna bohaterka, narzekając na swoje życie, odrzuca swój krzyż. Dostaje wtedy od Boga szansę, aby wybrała sobie taki krzyż, jaki jej odpowiada. Wśród różnych propozycji znajduje ostatecznie krzyż idealny dla siebie. Okazuje się jednak, że jest to ten sam krzyż, który

Subskrybuj to źródło RSS

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730