updated 6:35 PM CEST, Jun 19, 2024

Powitanie Nowego Proboszcza

Zgodnie z Dekretem Kurii diecezjalnej w Drohiczynie .

Ks. Krzysztof Napiórkowski został mianowany proboszczem parafii Domanowo (z dniem 1 września 2018 r.) i zwolniony z urzędu proboszcza parafii Jabłonna Lacka (z dniem 31 sierpnia 2018 r.)

Proboszcz został wprowadzony przez ks. prał. dr Janusz Łoniewski i powitany przez młodzież i przedstawicieli parafii.
Oraz wspaniały zespół ludowy Mianka - który uświetnia zawsze nasze uroczystości.

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730