updated 4:09 PM CEST, Sep 19, 2020

Triduum Paschalne

      Zdjęcia -             Zdjęcia  -                        Zdjęcia

 Święte Triduum Paschalne stanowi punkt szczytowy całego roku liturgicznego. W dniach tych obchodzimy jedno misterium: wywyższenie Jezusa, Jego przejście z tego świata do Ojca. Ostatnia Wieczerza z uczniami, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie trzeciego dnia – w wydarzeniach tych rozwija się jedna niepojęta i nie dająca się wypowiedzieć ludzkim językiem prawda: Bóg kocha ludzi – nawet wtedy, gdy o tym nie wiedzą, zapominają lub nie chcą być kochani. Bóg ratuje ludzkość przez ofiarę wiecznie żyjącego Syna, który stał się

człowiekiem.

W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. W Słowie Bożym słyszymy o pierwszej wieczerzy paschalnej, spożytej przez naród izraelski w noc poprzedzającą ich wyjście z niewoli egipskiej, o ustanowieniu Eucharystii oraz o niezwykłym geście miłości i uniżenia Boga względem człowieka – umyciu przez Pana Jezusa nóg apostołom. Po Komunii świętej Najświętszy Sakrament zwykle przenosi się do ciemnicy. W tym roku, ze względu na panującą epidemię, pozostał On do adoracji w ołtarzu głównym.

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół w miejsce Mszy świętej sprawuje Liturgię Męki Pańskiej, składającą się z Liturgii Słowa, adoracji krzyża, Komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W tym roku cześć krzyżowi oddawaliśmy nie przez ucałowanie, ale przez pełne szacunku i czci przyklęknięcie.

Wielka Sobota jest dniem ciszy i skupienia. Kościół trwa w adoracji przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Tego dnia także nie sprawuje się Mszy Świętej.

Obchody Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się uroczystą Wigilią Paschalną. Jej struktura jest bardzo rozbudowana i pełna symboliki. I mimo że w tym roku częściowo okrojona (bez poświęcenia ognia i wody, liturgia chrzcielna ograniczona jedynie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych) to niezmiennie obwieszcza nam prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana.

W Niedzielę Wielkanocną Msza święta rezurekcyjna tradycyjnie sprawowana była wcześnie rano. Nie poprzedziła jej w tym roku procesja rezurekcyjna, która jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Mimo to była to liturgia pełna radości i wdzięczności Bogu za łaskę odkupienia człowieka. Obchody Świąt Wielkanocnych, jako najważniejszych wydarzeń w historii zbawienia, rozciągają się na całą oktawę, trwającą do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Pomimo że większość z nas w tym roku nie mogła bezpośrednio uczestniczyć w sprawowanej liturgii Triduum Paschalnego, przeżywając zapewne z tego powodu wiele rozterek, bólu i niepewności, to prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa pozostaje niezmienna. Napawa nas ona otuchą i daje nadzieję, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Jesteśmy przeznaczeni do życia wiecznego z Bogiem, gdzie nie ma lęku, chorób i cierpienia.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!                                                                                                                            FB

                        

   

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 16 kwiecień 2020 17:53
Więcej w tej kategorii: « UWAGA ! Wielkanoc 2020 »

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700