updated 4:09 PM CEST, Sep 19, 2020

Jubileusz 30-lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza

W Uroczystość Trójcy Świętej, 7 czerwca, w naszej parafii świętowaliśmy jubileusz 30-lecia kapłaństwa naszego Księdza Proboszcza. Na Mszy Świętej o godzinie 900 zgromadziło się wielu parafian i gości, aby poprzez modlitwę i dobre słowo wyrazić Mu swoją życzliwość z okazji tak pięknego i radosnego święta. Życzenia Księdzu Proboszczowi złożyli przedstawiciele dzieci, nauczycieli i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Domanowie, parafialnego zespołu Caritas, Rady Parafialnej, mieszkańców wsi naszej parafii, Kół Żywego Różańca oraz rodziców księży pochodzących z parafii domanowskiej. Szczególnym prezentem, który Jubilat otrzymał tego dnia, była założona w Jego intencji przez nauczycieli Margaretka, czyli grupa osób, która będzie modlić się za Niego do końca życia. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za pełne serdeczności słowa. Poprosił parafian o modlitwę oraz zapewnił o pamięci modlitewnej ze swojej strony.

To, że tyle osób pospieszyło z życzeniami świadczy o tym, że parafianie doceniają posługę swojego Księdza Proboszcza i są Mu za nią wdzięczni. Oby wzajemna współpraca układała się jak najlepiej. Niech Pan Bóg ma Księdza w swojej opiece, a Matka Boża Domanowska wyprasza potrzebne łaski na trudnej i wymagającej drodze kapłańskiego posługiwania.

Ksiądz dr Krzysztof Napiórkowski, syn Zdzisława i Stanisławy z domu Białobrodzka, urodził się 24.09.1965 r. w Hajnówce. Do szkoły podstawowej (1972-80) i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 (1980-84) uczęszczał w Hajnówce. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (1984-90). Święcenia diakońskie otrzymał 10.06.1989 r. w  Pobikrach, a święcenia kapłańskie 10.06.1990 r. w swojej rodzinnej parafii w Hajnówce, z rąk księdza biskupa Władysława Jędruszuka. Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz parafii Ostrożany (1990-91), następnie Ciechanowiec (1991-93), Perlejewo (1993-95) i Boćki (1995-2000). W latach 2000–2010 odbył studia z zakresu archeologii chrześcijańskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując doktorat. Po ukończeniu studiów kontynuował posługę kapłańską w naszej diecezji jako proboszcz parafii Wyrozęby (2011- 2015) i Jabłonna Lacka (2015–2018). Jest wykładowcą archeologii biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Od 01.09.2018 r. posługuje jako proboszcz parafii św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie.

Pamiętajmy w modlitwie o naszych kapłanach, oni bardzo tej modlitwy potrzebują. Święty Jan Maria Vianney, patron proboszczów, powiedział: „Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą”.                                                                              FB

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700