updated 4:09 PM CEST, Sep 19, 2020

Świeto Jana Chrzciciela 2020

24 czerwca obchodziliśmy w Kościele uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela – największego proroka Starego Testamentu, który poprzedził przyjście Chrystusa i ukazał Go ludowi. Z tej okazji po wieczornej Mszy Świętej i nabożeństwie czerwcowym wyszliśmy nad staw przy plebanii, aby uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia wody. Na początek odmówiliśmy Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi. Następnie ksiądz proboszcz poprzez modlitwę i zanurzenie paschału w wodzie dokonał jej poświęcenia, abyśmy bezpiecznie i dobrze z niej korzystali oraz by nie zabrakło jej naszym polom. Całą uroczystość uświetniły pieśni wykonywane przez zespół Mianka. Na zakończenie panie odśpiewały okolicznościową piosenkę, podczas której zostały puszczone na staw tradycyjne wianki świętojańskie.                                                                                                                                                                                FB

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700