updated 4:09 PM CEST, Sep 19, 2020

Zakończenie roku 2020

W czwartek 25 czerwca, na wieczornej Mszy świętej w kościele parafialnym, zgromadzili się uczniowie, rodzice i nauczyciele ze szkół podstawowych w Domanowie, Mniu i Świrydach, aby podziękować Bogu za miniony rok nauki i pracy oraz prosić Go o opiekę w czasie wakacyjnego wypoczynku. Rozpoczęto od odśpiewania Litanii do Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Następnie ksiądz proboszcz powitał wszystkich zebranych i w kilku słowach podsumował ten nietypowy, z powodu epidemii, rok szkolny. Zachęcił do wyrażenia dziękczynienia Panu Bogu za czas wytężonej nauki i pracy, za kolejny rok życia. Wyraził radość z powodu tak licznego zgromadzenia się w kościele dzieci wraz z rodzicami. Liturgię Słowa Mszy św. przygotowali uczniowie i nauczyciele pod kierunkiem pani katechetki. W darze ołtarza przyniesiono wodę, wino, chleb oraz kwiaty - wyraz wdzięczności za otrzymane łaski oraz niezbędne w nauce dary Ducha Świętego. Po zakończonej Mszy Świętej głos zabrała pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Domanowie Ewa Zawadzka. Podsumowała miniony rok szkolny i życzyła wszystkim udanego wypoczynku wakacyjnego. Podziękowała też za wieloletnią pracę nauczycielską Pani Justynie Paprockiej, która w tym roku przechodzi na zasłużoną emeryturę. Pani Justyna w pięknych słowach podziękowała wszystkim za długoletnią współpracę. Na zakończenie zebrani odśpiewali pieśń „Życzymy, życzymy”.                                                                     FB

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700