updated 2:47 PM CEST, Sep 24, 2023

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - 3 maj

3 maja Kościół w Polsce obchodzi Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tego dnia dziękujemy dobremu Bogu, że dał nam, Polakom, Maryję za Matkę i Królową. Po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. uroczystym aktem oddał nasz kraj pod

opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Korony Polskiej. W 1924 roku Papież Pius XI ustanowił specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Papież Jan XXIII w 1962 r. ogłosił Najświętszą Maryję Pannę główną patronką kraju, obok świętych: Wojciecha i Stanisława. Naród nasz wielokrotnie w ciągu swych dziejów doświadczał szczególnej opieki Matki Najświętszej. Polacy winni są swojej Matce i Królowej wdzięczność, cześć i posłuszeństwo. Miesiąc maj stwarza nam szczególną okazję do uwielbienia Najświętszej Maryi Panny oraz upraszania Jej wstawiennictwa. Chętnie bierzmy udział w nabożeństwach majowych, odprawianych w świątyniach i przy wioskowych krzyżach. Przekazujmy kolejnym pokoleniom dziedzictwo naszych przodków, którzy mieli wielką cześć dla Matki Najświętszej. Dbajmy o to, aby nasza pobożność maryjna nie poprzestawała tylko na słowach, ale by wyrażała się też w konkretnych czynach, naśladujących Jej pokorę, zaufanie i posłuszeństwo Panu Bogu.                                FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730