updated 2:47 PM CEST, Sep 24, 2023

Gminne obchody dnia Strażaka

14 maja 2023 r. w Domanowie miały miejsce gminne obchody Dnia Strażaka, na które przybyli strażacy ochotnicy z terenu Gminy Brańsk na czele z Prezesem Gminnym OSP Przemysławem Cereniewiczem i Komendantem Gminnym OSP Michałem Zalewskim. Świętowanie rozpoczęto od Mszy Świętej sprawowanej w naszej świątyni parafialnej przez

księdza proboszcza. W okolicznościowym kazaniu przypomniał on, że zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie, aby uczcić strażackiego patrona – św. Floriana – oraz modlić się w intencji strażaków. Ich piękna i wymagająca służba jest wypełnieniem przykazania miłości bliźniego. Bywa, że strażacy rezygnują z prywatnego życia, będąc w ciągłej gotowości, aby spieszyć z pomocą potrzebującym. Św. Florian był człowiekiem oddanym Bogu i mężnym, stanowi więc dobry wzór dla strażaków. Dziękujmy za to, że są chętni do pełnienia strażackiej służby. Módlmy się, aby była ona bezpieczna, skuteczna i sprawiała satysfakcję pełniącym ją druhom. W Mszy Świętej wzięli udział strażacy ochotnicy, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Policji, władze samorządowe na czele z Panem Wójtem Andrzejem Jankowskim, zaproszeni goście i parafianie domanowscy. Obecny był także sztandar Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w asyście strażaków z OSP Domanowo. Po skończonej Mszy Świętej strażacy w zorganizowanej kolumnie pieszej i samochodowej, przy dźwięku strażackich syren, przeszli na plac szkolny, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości, m.in. wręczenie odznaczeń i dyplomów zasłużonym druhom.      FB

Ostatnio zmienianyczwartek, 18 maj 2023 03:42

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730