updated 2:32 PM CEST, Jul 7, 2024
2022  ODPUST ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

2022 ODPUST ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO (0)

W sobotnie przedpołudnie, 18 czerwca 2022 r., w kaplicy w Mniu zgromadzili się czciciele jej patrona, św. brata Alberta Chmielowskiego, aby uczestniczyć we Mszy Świętej odpustowej z okazji jego wspomnienia. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Radosław Wiechnik, wikariusz z Topczewa. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił zespół „Mianka”, wykonując napisane przez siebie pieśni o św. bracie Albercie. Kaznodzieja, nawiązując do postaci patrona kaplicy, wyjaśniał zebranym, co znaczy kochać drugiego człowieka. Każdy z nas ma w sobie potrzebę bycia kochanym. Mamy przede wszystkim kochać Boga, co przejawia się miłością do ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień. Jak pisze św. Jan: „Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). Nasza miłość bliźniego powinna przejawiać się w pierwszej kolejności troską o jego zbawienie. Modlimy się o zdrowie, pomyślność dla naszych bliskich, ale czy modlimy się o ich zbawienie, o to, aby byli świętymi? Czy umiemy modlić się za tych, którzy są do nas nieprzyjaźnie nastawieni lub zadali nam cierpienie? Kaznodzieja zwrócił też uwagę na to, jak łatwo przychodzi nam osądzanie innych. Jest to przejaw pychy, gdyż oceniając ich stawiamy się w miejscu Boga. On pragnie, abyśmy idąc przez życie, obdarzali innych dobrem i miłością. Jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu: „Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: «Oto jestem». Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem” (Iz 58, 7-10). Po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja eucharystyczna wokół kaplicy. Na zakończenie wyśpiewano Bogu dziękczynne „Te Deum”.                                                          FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730