updated 4:09 PM CEST, Sep 19, 2020

18 czerwca 2020r Ostatni Nieszpor

18 czerwca przeżywaliśmy tzw. Ostatni Nieszpor, czyli uroczyste zakończenie zwyczajowej oktawy Bożego Ciała. Nazwa pochodzi od śpiewanych kiedyś codziennie przez całą oktawę nieszporów eucharystycznych (w niektórych parafiach zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj). Tego dnia nieszpory odśpiewaliśmy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Następnie odbyła się uroczysta procesja wokół kościoła. Na zakończenie ksiądz proboszcz poświęcił przyniesione do kościoła zioła lecznicze i kwiaty, które są znakiem naszego dziękczynienia Bogu za Jego dary i prośby o możliwość zebrania obfitych plonów ziemi. Ostatni Nieszpor to też tradycyjnie dzień błogosławieństwa dzieci, które licznie zgromadziły się tego dnia w świątyni. Część z nich przez cały tydzień brała czynny udział w procesjach eucharystycznych. W podziękowaniu za zaangażowanie i obecność, każde dziecko zostało obdarzone słodkim upominkiem.                                                                            FB

Godziny

Niedziele i Święta:
9:00 ; 12:00   10:30 w kaplicy św. A
Dni Powszednie w Sanktuarium  700  i    730
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700