updated 2:47 PM CEST, Sep 24, 2023

13 maja Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

13 maja obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Aby uczcić Matkę Bożą w znaku fatimskim oraz odpowiedzieć na Jej prośby wypowiedziane w czasie objawień, w naszym sanktuarium tego dnia miała miejsce procesja fatimska wokół kościoła. Rozważaliśmy radosną część różańca świętego, ofiarowując wspólną modlitwę w

intencji pokoju, nawrócenia grzeszników i wynagrodzenia za grzechy. Procesję zakończyliśmy Litanią Loretańską i Mszą Świętą o Najświętszej Maryi Pannie, podczas której mogliśmy ofiarować Komunię św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Objawienia fatimskie miały miejsce pomiędzy majem i październikiem 1917 r. Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Przedstawiła się jako Matka Boża Różańcowa i przekazała im niezwykle bogate w treści przesłanie i liczne polecenia. Prosiła je, aby codziennie odmawiały różaniec w intencji pokoju, aby przyjmowały cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie grzeszników oraz ukazała im swoje Niepokalane Serce, mówiąc, że Pan Jezus pragnie, by kult Jej Serca się szerzył. Matka Boża zleciła dzieciom przekazanie ludzkości swego głębokiego zatroskania spowodowanego bezbożnością i demoralizacją ludzi, dodając, że jeśli się nie nawrócą i nie zaczną pokutować - nastąpi straszliwa kara. Maryja objawiła pastuszkom, że dla ratowania grzeszników przed potępieniem należy wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca oraz Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca.
Gorliwym propagatorem orędzia fatimskiego był Jan Paweł II. Stwierdził on, że Kościół przyjął przesłanie Matki Bożej dlatego, iż zawiera prawdę i wezwanie, które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
W 2000 r. ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger, ujawniając treść trzeciej tajemnicy fatimskiej zaznaczył, że niszczącej sile zła może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi, którzy przyjmują jej wezwanie do pokuty i nawrócenia. Trzecia tajemnica fatimska - jak podkreślił - jest dramatycznym ostrzeżeniem przed ateizmem, ponieważ największym zagrożeniem dla ludzkości jest odrzucenie Boga i Jego praw, zarówno przez ateizm w wydaniu komunistycznym jak i przez ateizm ukryty w tej najbardziej rozpowszechnionej mentalności życia takiego, jakby Bóg nie istniał.
Główne punkty orędzia fatimskiego to: modlitwa (zwłaszcza różańcowa), nawrócenie, pokuta, wynagradzanie za grzechy oraz nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Wezwanie Matki Bożej nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie. Trzeba do niego nieustannie powracać, wciąż podejmować go na nowo. Nie zwlekajmy z wypełnianiem gorącej prośby naszej najlepszej Matki i Królowej. (na podstawie: niedziela.pl)                                                                                                                         FB

Godziny

Niedziele i Święta: 9:00 ; 12:00 ; 10:30 w kaplicy św. Alberta 

Dni Powszednie w Sanktuarium  1700  
W pierwszy piątek i sobotę godzina 1700

W okresie wakacyjnym Dni Powszednie w Sanktuarium  700; 730